logo

Kuyper, Lisette

Dr. L.S. (Lisette) Kuyper
Programmaleider Programma Maatschappelijke participatie
Onderzoeksthema's:  opvattingen over LHBT, leefsituatie en welzijn LHBT, jongeren, seksualiteit
E: l.kuyper@scp.nl
Telefoon 06 1103 5235

Biografie

Lisette Kuyper (1979) studeerde Psychologie aan de Universiteit Leiden. Na haar studie heeft zij bij Rutgers WPF als onderzoeker op het gebied van seksualiteit gewerkt, waarna ze in 2012 overstapte naar het SCP. Ze coördineert het onderzoek op gebied van LHBT bij het SCP en publiceert zowel SCP rapporten als wetenschappelijke en toegepaste artikelen op het terrein van bevolkingsopvattingen over en de ervaringen van LHBT jongeren, volwassenen en ouderen. Als buitenpromovendus aan de Universiteit Utrecht schreef ze haar proefschrift 'Sexual Orientation and Health', waarin zij verklaringen zocht voor de gezondheidsverschillen tussen homoseksuele, lesbische en biseksuele personen. Ze promoveerde op 23 september 2011.

Beknopte bibliografie

  • Kuyper, L., Verbeek-Oudijk, D., & Van Campen, C. (2018). Jezelf zijn in het verpleeghuis. Intimiteit, seksualiteit en diversiteit bij ouderen in verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Kuyper, L. (2017). Transgender personen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Kuyper, L. (2016). LHBT Monitor 2016. Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Kuyper, L., De Roos, S., Iedema, J., & Stevens, G. (2016). Growing up with the right to marry: Sexual orientation differences in well-being of Dutch youth. Journal of Adolescent Health, 59, 276–282.
  • Kuyper, L. (2015).  Jongeren en seksuele oriëntatie. Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Meer publicaties (pdf).

Lisette Kuyper

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Kuyper, Lisette

Menu