logo

Maat, van de, Jannine

J. (Jannine) van de Maat, MPhil
Wetenschappelijk medewerker
Afdeling Methodologie
Onderzoeksthema's: methodologie, datamanagement
E: j.van.de.maat@scp.nl
Telefoon 06 1525 1383

Biografie

Jannine van de Maat volgde een bachelor en onderzoeksmaster Politicologie aan de Universiteit Leiden. Van 2009 tot 2016 werkte zij als promovenda en docent bij het Instituut Politieke Wetenschap (in Leiden). In haar proefschrift, dat zich in de afrondende fase bevindt, richt zij zich op de vraag hoe bepaalde nonresponsopties (zoals ‘weet niet’, maar ook een filter- of vervolgvraag) de uitkomsten beïnvloeden. Jannine werkt sinds september 2016 bij het SCP als methodoloog en datamanager.

Jannine van de Maat

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Maat, van de, Jannine

Menu