logo

Merens, Ans

Drs. J.G.F. (Ans) Merens
Wetenschappelijk medewerker

Onderzoeksthema's: emancipatie in algemene zin, vrouwen in topfuncties, positie van migrantenvrouwen
E:
a.merens@scp.nl
Telefoon 06 1518 6221

Biografie

Ans Merens (1960) studeerde Sociale economie en Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna was zij als docent Methoden en technieken verbonden aan de Erasmus Universiteit, vakgroep Maatschappijgeschiedenis. Vervolgens werkte zij bij de Sociaal-Economische Raad en bij De Volkskrant. Van 1990 tot 1992 was zij onderzoeker aan het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus universiteit.

Emancipatie

Sinds 1993 werkt Ans bij het SCP. Via minderheden en jeugd kwam ze op het terrein emancipatie. Ze werkte mee aan alle edities van de Emancipatiemonitor, eerst als auteur,  vanaf 2008 als projectleider. Daarnaast heeft ze gepubliceerd over vrouwen in topfuncties, de (arbeidsmarkt)positie van migrantenvrouwen, deeltijdwerk en beloningsverschillen.
Ans is (namens Nederland) lid van de werkgroep Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE).

Beknopte bibliografie

Publicatielijst Ans Merens (pdf)

Ans Merens

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Merens, Ans

Menu