logo

Olsthoorn, Martin

Dr.  M. (Martin) Olsthoorn
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema: Arbeid en inkomen
E: m.olsthoorn@scp.nl
Telefoon 06 1520 3587

View Martin Olsthoorn's profile on LinkedIn

Biografie

Martin Olsthoorn studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 2010 werkte hij van 2011 tot 2015 aan diezelfde universiteit aan een proefschrift over de relatie tussen baankenmerken, de institutionele omgeving, en flexibele en precaire arbeidsrelaties. Bij het SCP houdt hij zich de komende periode voornamelijk bezig met de inkomenseffecten van overheidsingrijpen in brede zin. Hij is vanaf maart 2015 in dienst getreden.

Bibliografie 

  • M. Olsthoorn (2013). Measuring Precarious Employment: a Proposal for Two Indicators of Precarious Employment Based on Set-Theory and Tested with Dutch Labour Market-Data. Social Indicators Research, 119, p 421-441
  • M. Olsthoorn (2013). Beyond unemployment rates: measuring job quality. [Review of the books Measuring more than money: the social economics of job quality & Where are all the good jobs going? What national and local job quality and dynamics mean for U.S. workers]. Work, Employment & Society, 27(4), 731-733.
  • M. Olsthoorn (2011). Flexibele werknemers: een literatuurstudie naar de sociale gevolgen van flexibele arbeid in internationaal perspectief. In P. de Beer (Ed.), Flexibilisering: de balans opgemaakt (pp. 11-56). Amsterdam: De Burcht, Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging.
  • M. Olsthoorn (2015) Flexible employment, precarious employees? Job-, employer and institutional explanations for numerical flexibility, and its relation to precarious employment. PhD Thesis, Amsterdam: University of Amsterdam.

 
Martin Olsthoorn

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Olsthoorn, Martin

Menu