logo

Plaisier, Inger

Dr. I. (Inger) Plaisier
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: (informele)zorg, psychische gezondheid, arbeid en mantelzorg, participatie
E: i.plaisier@scp.nl
Telefoon 06 2140 5018

View Inger Plaisier's profile on LinkedIn

Biografie

Inger Plaisier (1963) werkt sinds 2013 bij het SCP. Van 1989 tot 2003 werkte zij als psychiatrisch verpleegkundige in een GGZ instelling. Daarnaast studeerde zij van 1999 tot 2003 Maatschappelijke Vraagstukken en Beleid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie verrichtte zij onderzoek naar arbeid bij mensen met psychische stoornissen en dit leidde tot haar promotie in 2009 aan de Vrije Universiteit. Tussen 2009 tot 2012 deed zij aan de Vrije Universiteit onderzoek naar zorggebruik bij ouderen en werknemers met mantelzorgtaken. Tevens was zij coördinator van het convenant autisme in Amsterdam, een samenwerkingsverband van organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan mensen met autisme.

Onderzoek

Aandachtsgebieden voor haar onderzoek zijn het gebruik van formele en informele zorg (mantelzorg, vrijwillige zorg) bij verschillende groepen zorgvragers van alle leeftijden en onderzoek naar ouderenmishandeling. Haar bijzondere interesse gaat uit naar mensen met psychiatrische problematiek, hun zorggebruik, zelfredzaamheid, participatiemogelijkheden en behoefte aan ondersteuning.

Beknopte bibliografie

  • Boer, Alice de, Inger Plaisier en Mirjam de Klerk (2019). Werk en mantelzorg. Kwaliteit van leven en het gebruik van ondersteuning op het werk. Den Haag: SCP.
  • Plaisier, Inger en Mirjam de Klerk (2018). Net als thuis. Woonvormen opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Plaisier, Inger en Mirjam de Klerk (2018). Woonvormen door ouderinitiatieven. Lokale ondersteuning van burgerinitiatieven in de zorg. In: Sociaal Bestek, jg 80, nr. 6 (december/januari), p. 60-61.
  • Plaisier, Inger (2018) Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In: Kromhout, Mariska, Nora Kornalijnslijper en Mirjam de Klerk.  In: Kromhout, Mariska, Nora Kornalijnslijper en Mirjam de Klerk (2018). Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Den Haag: SCP.
  • Plaisier, Inger, Debbie Verbeek-Oudijk en Mirjam de Klerk (2017). Developments in home-care use. Policy and changing community-based care use by independent community-dwelling adults in the Netherlands. In: Health Policy, jg. 121, nr. 1, p. 82-89.

Meer publicaties...

Inger Plaisier1

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Plaisier, Inger

Menu