logo

Portegijs, Wil

Drs. W.J. (Wil) Portegijs
Wetenschappelijk medewerker

Onderzoeksthema's: vrouwenemancipatie, kinderopvang, deeltijdarbeid
E:
w.portegijs@scp.nl
Telefoon 06 1185 3490

Biografie

Wil Portegijs studeerde in 1988 af als sociaal psycholoog aan de Rijksuniversiteit Leiden. Ze werkte toen al bij de vakgroep Vrouwenstudies. Tot eind jaren negentig bleef ze verbonden aan de universiteit en deed ze onderzoek in opdracht van diverse ministeries. Haar aandachtsgebied was de relatie vrouw en arbeid. In 1999 werd ze beleidsmedewerker Emancipatie bij het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2001 kwam Wil in dienst bij het SCP. Haar opdracht was het uitbrengen van de tweede Emancipatiemonitor. Sindsdien werkt ze elke twee jaar mee aan een nieuwe editie van de Emancipatiemonitor.  Daarnaast doet ze onderzoek naar de achtergronden van het hoge aandeel vrouwen dat in deeltijd werkt en factoren die bij besluiten over arbeidsduur een rol spelen. Zo onderzocht ze de rol die kinderopvang daarbij speelt, de vraag of vrije tijd van vrouwen even vrij is als die van mannen en het belang dat vrouwen en mannen hechten aan de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Beknopte bibliografie

  • Portegijs, W., (2018) Ons geld; vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • Portegijs, W. en M. van den Brakel (2018) Emancipatiemonitor 2018. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  • Portegijs, W., M. Cloïn, R. Roodsaz en M. Olsthoorn (2016) Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

  • Portegijs, W., M. Cloïn & A. Merens (2014) Krimp in de kinderopvang; ouders over kinderopvang en werk. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.

meer publicaties

Wil Portegijs

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Portegijs, Wil

Menu