logo

Putters, Kim

Prof. dr. K. (Kim) Putters
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Telefoon 088 984 6305

Biografie

Prof.dr. Kim Putters (1973) is sinds juni 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2008 tot 2013 was hij al hoogleraar Management van zorginstellingen aan hetzelfde instituut. Hij promoveerde op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, naar maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken. Sinds 2006 evalueert hij de totstandkoming en uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
In 2014 schreef hij het essay 'Rijk geschakeerd' over de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. In 2015 verscheen zijn essay Moedig Onderwijsbestuur waarin hij de bredere maatschappelijke ontwikkelingen verbindt aan de wijze waarop we het onderwijs in Nederland vormgeven.

Kim Putters is in januari 2017 benoemd als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hij is voorzitter van de ZonMw-programma’s 'Zorg voor Jeugd' en 'Effectief werken in de jeugdsector' en van enkele Raden van Toezicht in de zorg. Hij neemt deel aan verschillende nationale en internationale (wetenschappelijke) commissies.

Van 2003 tot 2013 was Kim Putters lid van de Eerste Kamer en sinds 2011 ook de Eerste Ondervoorzitter. Hij was tevens vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Senaat. Van 2011 tot 2013 was hij tevens voorzitter van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamerleden in de Interparlementaire Unie (IPU). In de gemeente Hardinxveld-Giessendam was hij van 2002 tot 2012 gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de PvdA.

Een uitgebreider Curriculum Vitae van de heer Putters is op te vragen via het directiesecretariaat.

Indien u een foto wenst van de heer Putters, kunt u deze foto's rechtenvrij gebruiken.

Uitnodigen Kim Putters

De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau ontvangt vele uitnodigingen per jaar. Natuurlijk kan hij niet overal op ingaan. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken is het voor ons belangrijk dat u in uw uitnodiging zoveel mogelijk relevante gegevens opneemt over het programma, datum, tijden, locatie, de aanwezigen, en de mogelijke rol van dhr. Putters. U kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier. Alleen goed uitgewerkte uitnodigingen kunnen snel worden beoordeeld.

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Putters, Kim

Menu