logo

Roos, de, Simone

Dr. S.A. (Simone) de Roos
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: opvoeding, psychosociale gezondheid van de jeugd
E: s.de.roos@scp.nl
Telefoon 06 2134 4130

Biografie

Simone de Roos studeerde na het voltooien van de Pedagogische Academie te Heerenveen Ontwikkelingspsychologie aan de Rijk Universiteit Groningen. In 1995 promoveerde zij bij de Radboud Universiteit Nijmegen op een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van sociale vaardigheden van jonge kinderen. Van 1995 tot 1997 was ze freelance docent bij de huisartsenopleiding in Nijmegen en Utrecht. Daarna werkte zij tot 2007 als respectievelijk post-doc en senior onderzoeker bij de afdeling Onderwijspedagogiek en Opvoedingsfilosofie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij verrichtte daar onderzoek naar de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren vanuit de gehechtheidtheorie en sociale leertheorie. Daarnaast was zij van 2002 tot 2007 interne begeleider van een basisschool in Nieuw-Vennep. Tussen 2007 en 2010 werkte zij als onderwijsadviseur bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding en werd ze als senior onderzoeker gedetacheerd bij het lectoraat Educatieve Dienstverlening van Inholland te Den Haag. Bij dit lectoraat deed ze onderzoek naar de effecten van professionaliseringstrajecten bij (voor)scholen op interactieve vaardigheden van (aankomende) leidsters en leerkrachten en leerprestaties van jonge kinderen.

Beknopte bibliografie

  • de Roos, S, Bot, S.M. en Boer, de, A. (2013) Psychisch welbevinden van jongeren met een langdurig ziek gezinslid, In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 52 (2013), p.212-223.
  • de Roos, S., Bucx, F., & Geijer, M. (2011). Gezondheid en probleemgedrag van kinderen: de rol van ouders en de bredere opvoedomgeving. In: F. Bucx (red.), Gezinsrapport 2011. Een portret van het gezinsleven in Nederland, pp. 197-222. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • de Roos, S. (2010). De relatie van jongeren met ouders en vrienden. In: S. van Dorsselaer, M. de Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009: Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 27-40. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • de Roos, S. (2010). Schoolbeleving, sfeer in de klas en spijbelen. In: S. van Dorsselaer, M. de Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009: Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 41-55. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • de Roos, S. (2010). Gezond eten, bewegen, mediagebruik en opvoeding. In: S. van Dorsselaer, M. de Looze, E. Vermeulen-Smit, S. de Roos, J. Verdurmen, T. ter Bogt en W. Vollebergh, HBSC 2009: Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland, pp. 185-194. Utrecht: Trimbos-instituut.
  • de Roos, S., & Bucx, F. (2010). Piepen de jongen zoals de ouders zongen? In: A. van den Broek, R. Bronneman-Helmers, & V. Veldheer (red.), Wisseling van de wacht: generaties in Nederland, pp. 75-92. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Meer publicaties

Simone de Roos

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Roos, de, Simone

Menu