logo

Schellingerhout, Roelof

Stuur een bericht

Dr. R. (Roelof) Schellingerhout
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoekssector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding 
Onderzoeksthema: Hervormingen in de Langdurige Zorg
Telefoon 06 1521 0767

Biografie

Roelof Schellingerhout studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1998 aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar de ontwikkeling van de tast bij blinde kinderen.

Van 2001 tot en met 2007 werkte hij als zorgonderzoeker bij het SCP, op het gebied van informele zorg, gebruik van zorg- en welzijnsvoorzieningen en gezondheid en welzijn van allochtone ouderen. Van 2008 tot juni 2016 werkte hij bij ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. Hier deed hij onder andere onderzoek naar gevolgen van stelselwijzigingen in de zorg en naar het persoonsgebonden budget. Sinds mei 2016 is hij opnieuw in dienst van het SCP, als onderzoeker bij de afdeling Zorg Emancipatie en Tijdsbesteding. Hij maakt deel uit van het team dat de Hervormingen in de Langdurige Zorg (HLZ) evalueert. Hij doet daarbij vooral onderzoek onder mensen die zich aanmelden voor een gemeentelijke voorziening en de professionals die het gesprek met hen voeren.

Beknopte bibliografie

  • Echtelt, P., Schellingerhout, R. en M. de Voogd-Hamelink. (2015). Vraag naar Arbeid 2015. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Ramakers, C. en R. Schellingerhout (2013). PGB Clientenraadpleging 2013. Uitvoering pgb-regeling door zorgkantoren. ITS: Radboud Universiteit Nijmegen
  • Schellingerhout, R. (2011). Ervaren gezondheid, leefstijl en zorggebruik. In: Dourleijn, E. en J. Dagevos (Red.). Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten, pp. 142-164. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Ramakers, C., Schellingerhout, R., en C. Ramakers (2011). AWBZ Monitor 2009 en 2010. Eindrapport. Nijmegen: ITS, Radboud Universiteit.
  • Schellingerhout, R. (2007). Ondersteunende voorzieningen. Samenhang tussen AWBZ-gefinancierde zorg en woon- en welzijnsvoorzieningen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Roelof Schellingerhout

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Schellingerhout, Roelof

Menu