logo

Steenbekkers, Anja

Ir. J.H.M. (Anja) Steenbekkers
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: leefsituatie, kwaliteit van leven, beleving, duurzaamheid, leefomgeving, platteland
E: a.steenbekkers@scp.nl
Telefoon 06 1529 0103

Biografie

Anja Steenbekkers (1965) studeerde Huishoud- en consumentwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.  Ze werkte van 1991 tot 2002 bij TNO Preventie en Gezondheid in Leiden aan onderzoek naar de beleving van de woonomgeving en gezondheidseffecten van omgevingsfactoren. Van 2004 tot 2017 was zij projectleider van het monitorprogramma Sociale Staat van het Platteland. Na een kort uitstapje naar het onderzoeksprogramma ter evaluatie van de Wet Langdurige zorg, maakt zij sinds 2018 deel uit van het onderzoekteam Duurzame Samenleving en richt zij zich op de energietransitie vanuit duurzaamheidsperspectief.

Sociale Staat van het Platteland

Binnen het monitorprogramma Sociale Staat van het platteland volgde het SCP sociale en culturele veranderingen op het platteland door middel van een schets van aspecten van de leefsituatie van de bewoners. In de eerste monitor Thuis op het platteland (2006) lag het accent op de verschillen tussen bewoners op het platteland en in stad. In  De Dorpenmonitor (2013)  en Dorpsleven tussen stad en land (2017) was de blik sterk gericht op de verschillen binnen het platteland. Daartoe werden vier dorpstypen onderscheiden, naar hun omvang en hun ligging ten opzichte van de stad, en werd bij een aantal thema’s ingezoomd op dorpen in krimpregio’s.
Naast de monitor zijn er divers verdiepende, verbredende en populairwetenschappelijke publicaties verschenen. (Naar de volledige lijst SSP-publicaties ).

Beknopte bibliografie

Naar volledige publicatielijst

Anja Steenbekkers

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Steenbekkers, Anja

Menu