logo

Steenbekkers, Anja

Ir. J.H.M. (Anja) Steenbekkers
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: platteland, leefsituatie, leefomgeving, beleving, landbouw
E: a.steenbekkers@scp.nl
Telefoon 06 1529 0103

Biografie

Anja Steenbekkers (1965) studeerde Huishoud- en consumentwetenschappen aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Halverwege 2002 begon Anja bij het SCP. Sinds 2004 is ze projectleider van het onderzoeksprogramma Sociale Staat van het Platteland. Daarvoor werkte ze van 1991 tot 2002 bij TNO Preventie en Gezondheid in Leiden aan onderzoek naar de beleving van de woonomgeving en gezondheidseffecten van omgevingsfactoren.

Monitor Platteland

Binnen het programma Sociale Staat van het platteland ontwikkelde het SCP een monitorinstrument dat sociale en culturele veranderingen op het platteland volgt en waarmee eventuele probleemsituaties worden gesignaleerd. In de eerste monitor Thuis op het platteland (2006) lag het accent op de verschillen in de leefsituatie van bewoners op het platteland en in stad. In de tweede publicatie De Dorpenmonitor (2013) is de blik sterk gericht op de verschillen in de leefsituatie binnen het platteland, waartoe 4 typen dorpen worden onderscheiden. Bij een aantal thema’s is ingezoomd op de leefsituatie in kleine afgelegen dorpen in krimpgebieden en in aantrekkelijke landschappen.

Beknopte bibliografie

  • Steenbekkers, A. en L. Vermeij (red.) (2013). De dorpenmonitor. Ontwikkelingen in de leefsituatie van dorpsbewoners, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Vermeij, L. en A. Steenbekkers (2011). Gekweekte grass roots. In: E. van den Berg, P. van Houwelingen en J. de Hart (red.). Informele groepen. Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Steenbekkers, A. (2010), Platteland van alle Nederlanders? In: Rooilijn 2010, nr. 4.
  • Steenbekkers, A., C. Simon, L. Vermeij en W. Spreeuwers (2008). Het platteland van alle Nederlanders. Hoe Nederlanders het platteland zien en gebruiken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Simon, C., L. Vermeij en A. Steenbekkers (2007). Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Steenbekkers, A., C. Simon en V. Veldheer (red.) (2006). Thuis op het platteland. De leefsituatie van stad en platteland vergeleken. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Naar volledige publicatielijst

Anja Steenbekkers

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Steenbekkers, Anja

Menu