logo

Turkenburg, Monique

Stuur een bericht

Dr. M.C.M. (Monique) Turkenburg
Programmaleider Opgroeien en leren
Onderzoeksthema's: onderwijsbeleid, decentralisatie, maatschappelijke opdracht van de school, schoolbestuurlijke organisatie
Telefoon 06 1185 8242

Biografie

Monique Turkenburg studeerde Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, met als specialisatie onderwijssociologie. Voordat ze bij het SCP begon, werkte ze als docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, de Universiteit Tilburg en de Universiteit Utrecht. Ze hield zich vooral bezig met participatievraagstukken. Ze promoveerde in 1995 in Tilburg.

Onderwijs

Binnen het SCP zijn haar aandachtsvelden onderwijs en maatschappelijke omgeving en beleid en organisatie van het onderwijs. Monique publiceerde onder andere over onderwijsachterstandenbeleid, de maatschappelijke taken van de school, vakmanschap in het mbo, en de rolopvatting van schoolbesturen. Recent onderzocht ze het instellingsbeleid rond matching en studiebegeleiding in het hoger onderwijs. Lopend onderzoek betreft een verkenning naar responsiviteit in het mbo, en naar sociale scheidslijnen in het onderwijs.

Beknopte bibliografie

  • Andries van den Broek, Cretien van Campen, Jos de Haan, Anne Roeters, Monique Turkenburg Lotte Vermeij (red.). De toekomst tegemoet. Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later. Sociaal en Cultureel Rapport 2016. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • L. Herweijer en M. Turkenburg (2016). Wikken en wegen in het hoger onderwijs. Over studieloopbanen en instellingsbeleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • M. Turkenburg (2015). Hoofdstuk 4 Onderwijs. In: E. Pommer en R. Bijl (red.). Vijf jaar Caribisch Nederland. Gevolgen voor de bevolking. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • M. Turkenburg (m.m. v. L. van den Bulk  en R. Vogels) (2014). Kansen voor vakmanschap in het mbo. Een verkenning. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • M. Turkenburg, L. Herweijer en J. Dagevos (m.m. v. I. Andriessen en L. van den Bulk)  (2013). De studie waard. Een verkenning van mogelijke gedragsreacties bij de invoering van een sociaal leenstelsel in het hoger onderwijs. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Meer publicaties...

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Turkenburg, Monique

Menu