logo

Vermeij, Lotte

Dr. L. (Lotte) Vermeij
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: platteland, vitaliteit, sociaal kapitaal
E: l.vermeij@scp.nl
Telefoon 06 1176 6321

View Lotte Vermeij's profile on LinkedIn

Biografie

Lotte Vermeij (1972) studeerde Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1998 begon ze een promotieonderzoek bij het Interuniversitair Centrum voor Sociaal-Wetenschappelijke Theorie en Methodologie (ICS), aan de Universiteit Utrecht. Op basis van kwantitatieve gegevens bracht ze sociale en culturele grenzen tussen jongeren in kaart. En bekeek ze hoe deze beïnvloed worden door de etnische samenstelling van de klas.

Sociaal kapitaal

Sinds 2006 werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij het SCP aan het onderzoeksprogramma de Sociale Staat van het Platteland. Ze richt zich vooral op onderzoek naar de sociale samenhang tussen plattelandsbewoners en sociaal kapitaal.

Beknopte bibliografie

Naar volledige publicatielijst

Lotte Vermeij

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Vermeij, Lotte

Menu