logo

Voogd-Hamelink, de, Marian

A.M. (Marian) de Voogd-Hamelink
Onderzoeksmedewerker
Afdeling Methodologie
Onderzoeksthema's: arbeidsmarkt
E: m.de.voogd@scp.nl
Tel.: 06 1537 2635

Biografie

Marian de Voogd is sinds augustus 2010 werkzaam bij het SCP. Zij houdt zich bezig met het Arbeidsaanbodpanel en het Arbeidsvraagpanel die het SCP sinds medio 2010 in haar beheer heeft. Marian is verantwoordelijk voor het mede opstellen van de vragenlijsten, de controle en schoning van de data en het verrichten van analyses op de twee panels. Marian studeerde Bedrijfseconomie aan de HEAO in Vlissingen. Voor haar intrede bij het SCP was ze werkzaam bij de OSA.

Arbeidsaanbod- en arbeidsvraagpanel

Het Arbeidsaanbodpanel is in 1985 gestart. De leden van het panel krijgen iedere 2 jaar een vragenlijst voorgelegd. Thema's zijn onder andere transities op de arbeidsmarkt, cursusdeelname en kenmerken van het werk.

Het Arbeidsvraagpanel bestaat sinds 1989. Dit panel brengt gegevens over bedrijven in kaart door telefonische enquêtes en een internet / schriftelijke vragenlijst. Thema's zijn in-, uit- en doorstroom van personeel, personeelsbeleid, vacatures, ontslag en krimp.

Beknopte bibliografie

  • J.D. Vlasblom, E. Josten en M. de Voogd-Hamelink (2013). Aanbod van arbeid 2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  • E. Josten, J.D. Vlasblom en M. de Voogd-Hamelink (2012). Vraag naar arbeid 2011. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

  • H. van der Stelt en M. de Voogd-Hamelink (2010), Trendrapport Aanbod van arbeid 2009, Den Haag: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

  • I. Borghouts-Van de Pas, G. van Daalen, G. Evers, C. Hillebrink, M. Kerkhofs, J. Kooman, W. de Lange, B. Pouwels, A. Román, J. Schippers en M. de Voogd-Hamelink (2009), Trendrapport Vraag naar arbeid 2008, OSA

  • M. Kerkhofs en M. de Voogd-Hamelink (2008), Het onderscheid der jaren. Een exploratieve studie van oude, middelbare en jonge vestigingen op de Nederlandse arbeidsmarkt, OSA

Meer publicaties...

Marian de Voogd

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Voogd-Hamelink, de, Marian

Menu