logo

Vrooman, Cok

Prof. dr. J.C. (Cok) Vrooman

Wetenschappelijk Strateeg Veranderende verzorgingsstaat
Onderzoeksthema's: verzorgingsstaat, sociale zekerheid, arbeidsmarkt, armoede, sociale uitsluiting, landenvergelijkend onderzoek
E: c.vrooman@scp.nl
Telefoon 06 1158 5136

View Cok Vrooman's profile on LinkedIn

Biografie

Na zijn studie Sociologie werkte Cok Vrooman als wetenschappelijk medewerker bij de Erasmus Universiteit en de Sociale Verzekeringsraad. Hij promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (2009, cum laude). Bij het SCP is hij verantwoordelijk voor het strategisch perspectief Veranderende verzorgingsstaat. Eerder was hij o.a. afdelingshoofd en redacteur van het Sociaal en Cultureel Rapport. Cok werkt één dag per week als bijzonder hoogleraar Sociale Zekerheid en Participatie aan de Universiteit Utrecht.

Maatschappelijke effecten van instituties

Coks belangstelling gaat vooral uit naar de analyse van de maatschappelijke effecten van de instituties van de verzorgingsstaat. Verder deed Cok onderzoek naar armoede, sociale uitsluiting, ongelijkheid en uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid (werknemersprotectie, keuzevrijheid, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, niet-gebruik van inkomensregelingen, pensioenen).

Beknopte bibliografie  

Meer publicaties...

C_Vrooman

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Vrooman, Cok

Menu