logo

Wilde, de, Tim

Dr. T. (Tim) de Wilde
Wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: duurzaamheid
E: t.de.wilde@scp.nl
Telefoon 06 1560 5057

Biografie

Tim de Wilde studeerde Politicologie en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Tevens deed hij hier een promotieonderzoek naar hoe teams beslissingen nemen als er sprake is van competitie tussen teamleden. In het bijzonder onderzocht hij welke invloed competitie (vergeleken met samenwerking) heeft op de manier waarop groepsleden informatie met elkaar uitwisselen en hoe ze informatie gebruiken. Daarnaast doceerde hij over creativiteit, innovatie en keuzeprocessen bij individuen en groepen. Over dit laatste thema gaf Tim ook cursussen aan beginnende rechters (vanuit het Studiecentrum rechtspleging - SSR).

Na het afronden van zijn proefschrift in 2017 bleef Tim nog een tijd verbonden aan de UvA waarna hij in september 2018 startte bij het SCP binnen het programma Duurzame Samenleving. Tim probeert zijn gedragswetenschappelijke kennis in te zetten om een beter beeld te krijgen over hoe mensen omgaan met het duurzaamheidsbeleid en tegen welke (cognitieve) barrières zij aanlopen om hun eigen gedrag te verduurzamen.

Tim de Wilde

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Wilde, de, Tim

Menu