logo

Woittiez, Isolde

Dr. I.B. (Isolde) Woittiez
Senior wetenschappelijk medewerker
Onderzoeksthema's: vraagmodellen zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg
E: i.woittiez@scp.nl
Telefoon 06 2147 6703

View Isolde Woittiez's profile on LinkedIn

Biografie

Isolde Woittiez studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze studeerde af in de richting algemene econometrie. Tussen 1984 en 1989 werkte ze bij de Katholieke Universiteit Brabant aan haar proefschrift op het gebied van econometrie en arbeidsmarkteconomie. Na haar promotie was ze verbonden aan de Universiteit Leiden, op hetzelfde vakgebied (1989-1997).

Vraagmodellen

Sinds 1998 werkt Isolde bij het SCP. Haar onderzoek spitst zich toe op vraagmodellen naar langdurige zorg, zoals ouderenzorg, GGZ-zorg en gehandicaptenzorg. De modellen monden uit in ramingen van de vraag naar en het gebruik van zorg, en bieden mogelijkheden tot het maken van beleidsevaluaties.

Beknopte bibliografie

Isolde Woittiez

Home / Organisatie / Alle medewerkers / Woittiez, Isolde

Menu