logo

Participatie, Cultuur en Leefomgeving

Wat doet onderzoekssector Participatie, Cultuur en Leefomgeving?

In de sector Participatie, Cultuur en Leefomgeving (PCL) richt veel onderzoek zich op de civil society in brede zin (participatie in verenigingen en lossere verbanden, vrijwilligerswerk, maatschappelijk middenveld, politieke betrokkenheid), de publieke opinie (houdingen tegenover samenleving en politiek, beleidsvoorkeuren, morele vraagstukken) en de leefomgeving (wonen, wijken, sociale veiligheid, natuur). Zwaartepunten zijn ook de meting van de leefsituatie, analyses van de betrokkenheid bij kunst en cultuur en onderzoek naar veranderingen op religieus gebied.

Meerjarige projecten zijn het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB), de monitoring Sociale Staat van het Platteland (SSP) en de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Medewerkers van de sector Participatie, Cultuur en Leefomgeving

Home / Organisatie / Onderzoekssectoren / Participatie, Cultuur en Leefomgeving

Menu