logo

Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding

Wat doet onderzoekssector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding?

De sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding (ZET) onderzoekt het gebruik van zorg en ondersteuning door de Nederlandse bevolking en de gezondheid. Daarnaast richt deze sector zich op de leefsituatie en het welbevinden van ouderen en van mensen met een beperking. Ook richt deze sector zich op de ontwikkeling op het gebied van emancipatie, op de leefsituatie en participatie van de jeugd en op de behoefte aan opvoedingsondersteuning. Tevens organiseert ZET het Nederlandse tijds­bestedings­onderzoek en rapporteert daarover en voert meerjarige onderzoeksprogramma's uit op het terrein van sportdeelname en van mediagebruik.

Medewerkers van de sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding

Home / Organisatie / Onderzoekssectoren / Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding

Menu