logo

Programma Duurzame samenleving

De onderzoeksvragen van het programma Duurzame Samenleving richten zich op de maatschappelijke en sociale aspecten van de transitie-agenda’s op weg naar een duurzame samenleving. Duurzame ontwikkeling van een samenleving heeft invloed op de beschikbaarheid, gebruik en de verdeling van ‘kapitalen’ in een samenleving.

Binnen het programma richten we ons op persoonlijk, sociaal en economisch kapitaal. Veranderingen in de beschikbaarheid, de kwaliteit en het gebruik van natuurlijk kapitaal vormen de context van het onderzoek. Het onderzoeksprogramma beantwoordt vragen over de effecten van de transities op de brede welvaart (kwaliteit van leven), in- en uitsluiting van (groepen) Nederlanders ten gevolge van de transities en de rol van de veranderende verzorgingsstaat. Daarnaast ook de kennis, houding en gedrag van burgers over (beleid op het terrein van) de transities en duurzaamheid in brede zin.
We kijken naar wat individuele burgers en burgercollectieven zelf doen op het terrein van duurzaamheid, welke randvoorwaarden er geschapen moeten worden en wat het beleid daarvan kan leren.

Verder is er aandacht voor de mate waarin sociale en culturele structuren mee- of tegen bewegen met de transitie naar een duurzame samenleving. Het onderzoek richt zich dus niet enkel op individuele burgers, maar ook op het collectief en de maatschappelijke structuren waarin de transities plaats zullen vinden. In dit kader kunnen ook ex ante beleidsanalyses worden uitgevoerd op het terrein van verduurzaming van de samenleving.

Medewerkers van programma Duurzame samenleving

Christine Carabain, programmaleider
Esther vd Berg
Yvonne de Kluizenaar
Wouter Mensink
Samantha Scholte
Peggy Schyns
Anja Steenbekkers
Tim de Wilde

Home / Organisatie / Programma's / Programma Duurzame samenleving

Menu