logo

Programma Dynamiek op de arbeidsmarkt

Vrijwel volledige arbeidsmarktparticipatie was tot een aantal jaren terug het credo van opeenvolgende regeringen. Tegenwoordig is het streven een participatiemaatschappij waarin iedereen naar vermogen deelneemt. Daarbij is niet alleen betaalde arbeid belangrijk, maar ook de participatie in brede zin. Tegen de achtergrond van ontwikkelingen als vergrijzing, flexibilisering en technologisering plaatst dit de samenleving voor een aantal vraagstukken of uitdagingen. Daarvan stellen we een drietal centraal in het programma Dynamiek op de arbeidsmarkt. 1. Een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen gelijke kansen op werk, doorstroom en een prettige werkomgeving zou moeten hebben. 2. Duurzame inzetbaarheid, waarmee wordt bedoeld dat mensen hun hele arbeidzame leven inzetbaar en productief zijn. 3. De waarde van betaalde en onbetaalde arbeid, wat betekent arbeid anno nu – zowel maatschappelijk als individueel.

Medewerkers van programma Dynamiek op de arbeidsmarkt

Maroesjka Versantvoort, programmaleider
Patricia van Echtelt
Edith Josten
Kasia Karpinska
Ans Merens
Sander Muns
Klarita Sadiraj
Wil Portegijs
Lisa Putman
Jan Dirk Vlasblom

Home / Organisatie / Programma's / Programma Dynamiek op de arbeidsmarkt

Menu