logo

Programma Gezondheid en welzijn

In het programma Gezondheid en welzijn ligt de focus op maatschappelijke uitkomsten, waarbij de kwaliteit van leven van mensen (hun welzijn en welbevinden) centraal staat. Hieronder zijn twee invalshoeken te onderscheiden: de feitelijke situatie (wat hebben mensen en wat doen ze?) en wat mensen daar van vinden (zijn ze tevreden en gelukkig?). Naast gezondheid kijken we onder meer naar voorkomen van eenzaamheid, het bestrijden van financiële problemen en het bevorderen van participatie. We kijken naar de vaardigheden die mensen nodig hebben om een plaats in de samenleving te behouden of te verbeteren en naar verschillen die er tussen groepen zijn.  Naast kennis over maatschappelijke uitkomsten is ook kennis nodig over de factoren die aan deze uitkomsten ten grondslag liggen en over de mate waarin steun van anderen verkregen wordt, zowel van het sociale netwerk (redzaamheid) als van de overheid (voorzieningen, preventie).

Medewerkers van programma Gezondheid en welzijn

Jeroen Boelhouwer, programmaleider
Gabriël van Beusekom
Evelien Eggink
Merove Gijsberts
Anna Maria Marangos
Ingrid Ooms
Frieke Vonk

Home / Organisatie / Programma's / Programma Gezondheid en welzijn

Menu