logo

Programma Inkomen en bestaanszekerheid

Sociale zekerheid gaat in de klassieke zin om het garanderen van bestaanszekerheid door het beschermen van inkomen. De overheid heeft de grondwettelijke taak om te zorgen voor een minimum niveau van bestaanszekerheid en Nederland kent – ondanks de vele veranderingen van de afgelopen decennia – nog steeds tal van voorzieningen op dit terrein. Maar het garanderen van bestaanszekerheid gaat niet alleen over het waarborgen van een minimumniveau. Het betekent in meer algemene zin ook het handhaven van een verworven levensstandaard. Niet alleen voor mensen aan de onderkant van de inkomensverdeling, maar ook voor mensen daarboven. Het programma Inkomen en bestaanszekerheid onderzoekt hoeveel middelen mensen ter beschikking hebben om in hun levensonderhoud te voorzien, hoe deze middelen zich verhouden tot de norm voor een minimumniveau van bestaanszekerheid en of instituties en beleid er in voldoende mate in slagen om de bestaanszekerheid van burgers te waarborgen.

Medewerkers van programma Inkomen en bestaanszekerheid

Benedikt Goderis, programmaleider
Josien Arts
Stella Hoff
Bart van Hulst
Jeanet Kullberg
Martin Olsthoorn
Michiel Ras
Jean Marie Wildeboer Schut

Home / Organisatie / Programma's / Programma Inkomen en bestaanszekerheid

Menu