logo

Programma Maatschappelijke participatie

In dit programma ligt de focus op factoren die het wel of niet participeren beïnvloeden, de rol die overheidsbeleid hierin kan spelen en de gevolgen voor zowel individu als samenleving. Het wel of niet meedoen kan komen, omdat mensen wel of niet wíllen meedoen; wel of niet kúnnen meedoen (bijvoorbeeld door beperkingen in vaardigheden, inkomen of gezondheid) of wel of niet mógen meedoen (bijvoorbeeld door discriminatie). Het kan gaan om daadwerkelijk niet willen, kunnen of mogen meedoen, maar ook om het gevoel hebben dat je niet mag of kunt meedoen. We kijken in het bijzonder naar de gevolgen voor sociale scheidslijnen en sociale bindingen/cohesie. Bevordert sport bijvoorbeeld de sociale cohesie? In hoeverre leiden etnische of opleidingsscheidslijnen tot een afnemend gevoel van binding? Wat zijn de gevolgen van bijvoorbeeld werkloosheid op het overtreden van normen of het gevoel van veiligheid in buurt en stad?

Medewerkers van programma Maatschappelijke participatie

Lisette Kuyper, programmaleider
Iris Andriessen
Andries van den Broek
Peteke Feijten

Jos de Haan
Ine Pulles
Annet Tiessen-Raaphorst
Ab vd Torre
Lotte Vermeij

Home / Organisatie / Programma's / Programma Maatschappelijke participatie

Menu