logo

Programma Waarden en zingeving

In dit programma staan waarden, normen en opinies centraal. We zijn geïnteresseerd in hun onderlinge samenhang (persoonlijkheid, identiteit, cultuur, milieus en scheidslijnen), expressies en manifestaties (m.n. godsdienstig en politiek), conflicten (ambivalenties en ambiguïteit op individueel niveau; multiculturele wrijvingen en conflicten) en veranderingen (meningsvorming, culturele veranderingen, (des)integratie). De komende jaren zijn er vier zwaartepunten: 1) religie (individuele zingeving en bijdrage aan sociale cohesie en conflicten), 2) sociaal-culturele integratie (gedeelde waarden, identificatie, beeldvorming); 3) publieke opinie (ontwikkeling en achtergronden van opvattingen over samenleving en politiek) en 4) media (gebruik en betekenis voor de drie andere zwaartepunten).

Medewerkers van programma Waarden en zingeving

Paul Dekker, programmaleider
Evelien Boonstoppel
Jaco Dagevos
Roxy Damen
Joep de Hart
Pepijn van Houwelingen
Willem Huijnk
Emily Miltenburg
Lonneke van Noije
Josje den Ridder
Annemarie Wennekers

Home / Organisatie / Programma's / Programma Waarden en zingeving

Menu