logo

Programma Zorg en ondersteuning

In dit programma staat de vraag centraal hoe mensen met uiteenlopende gezondheidsbeperkingen hun problemen bij het functioneren in het dagelijks leven oplossen. Het gaat daarbij onder meer om de toegankelijkheid van de zorg. Krijgen mensen de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben? Welke verschillen zijn er tussen groepen? Hierbij kan het gaan om mensen met lichamelijke, verstandelijke, psychische of cognitieve beperkingen, maar ook om mensen met verschillende hulpbronnen (opleiding, inkomen, netwerk). En in hoeverre verandert het gebruik van zorg en ondersteuning als gevolg van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in het zorgstelsel en in voorkeuren nu en in de toekomst? Naast verschillen in gebruik van zorg kijkt dit programma ook naar sociale verschillen tussen groepen in het geven van zorg, en de gevolgen van het geven van zorg.

Medewerkers van programma Zorg en ondersteuning

Mirjam de Klerk, programmaleider
Alice de Boer
Maaike den Draak
Renske Hoefman
Sjoerd Kooiker
Inger Plaisier
Debbie Verbeek-Oudijk
Isolde Woittiez

Home / Organisatie / Programma's / Programma Zorg en ondersteuning

Menu