logo

Vacature: (Senior) Wetenschappelijk Medewerker Duurzame Samenleving

15 maart 2018

Reageren kan tot 24 maart as.

Het onderzoeksprogramma Duurzame samenleving van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) richt zich op ecologische en maatschappelijke duurzaamheid, waarbij het burgerperspectief centraal staat. Kernvraag van het onderzoeksprogramma is onder welke randvoorwaarden ecologische en maatschappelijke duurzaamheid tot stand gebracht en in stand kan worden gehouden.

Functieomschrijving

Jij hebt bewezen ruime ervaring in onderzoek naar het burgerperspectief van ecologische duurzaamheid. Je initieert, coördineert en leidt onderzoek op het onderzoeksterrein van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hier lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van de strategische onderzoeksvisie van het SCP en de vormgeving van het werkprogramma.
Daarbij houd je in je handelen rekening met politiek-bestuurlijke en politiek-maatschappelijke gevoeligheden. Je legt en onderhoudt contacten met voor het SCP relevante personen en organisaties op het vlak van beleid en onderzoek. Ook presenteer je onderzoeksresultaten naar voor de samenleving begrijpelijke consequenties, geef je lezingen en publiceer je over de resultaten van het onderzoek. Als projectleider bewaak je de kwaliteitsnormen van het SCP, de planning en de inzet van mensen en middelen.

Functie-eisen

  • hebt een relevant wo-diploma in de sociale wetenschappen, afgerond met een promotie.
  • Je beschikt over ruime ervaring in het zelfstandig verrichten van (grootschalig) kwantitatief onderzoek, daarnaast heb je ervaring met kwalitatieve methoden van onderzoek.
  • Je hebt bewezen grote onderzoeksprojecten succesvol te kunnen leiden.
  • Je bent beleidssensitief en hebt een brede kennis van de (inter)nationale maatschappelijke ontwikkelingen en de stand van de wetenschap op het gebied van sociale aspecten van ecologische duurzaamheid.
  • Je beschikt over een relevant netwerk in het beleid en de wetenschap.
  • Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden, die naar voren komen in Nederlandstalige publicaties.
  • Je weet onderzoeksresultaten te vertalen in aanbevelingen voor het overheidsbeleid.

Arbeidsvoorwaarden vacature

Salarisniveau

schaal 12 (€ 3560 - € 5292)
schaal 13 (€ 3967 - € 5919)
Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.

Dienstverband

Max aantal uren: 36

Tijdelijke aanstelling voor een periode van 1,5 jaar.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor een waaier van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Programma Duurzame samenleving

Kernvraag van het programma Duurzame Samenleving is onder welke randvoorwaarden ecologische en maatschappelijke duurzaamheid tot stand gebracht en in stand gehouden kunnen worden. Deze twee vormen van duurzaamheid staan niet los van elkaar; ecologische duurzaamheid is niet zonder maatschappelijke duurzaamheid te realiseren en omgekeerd. Het kan gaan om maatschappelijke energie om zich voor duurzaamheid in te zetten, maar ook om passiviteit, weerstand en andere belemmeringen. Meningen over wat een duurzame samenleving is en over welke middelen daartoe in te zetten, kunnen uiteen lopen. In het onderzoek naar ecologische duurzaamheid ligt de nadruk op het burgerperspectief wat betreft de transitie-agenda op het terrein van energie, mobiliteit, consumptie en voedsel. In het onderzoek naar maatschappelijke duurzaamheid ligt de nadruk op de inzet van burgers om publieke doelen te verwezenlijken en op de (formele en informele) randvoorwaarden waaronder die inzet kan floreren. Drie concepten staan centraal: sociale cohesie, civil society en democratische rechtsstaat.

Werk-/denkniveau

WO, afgerond met een promotie.

Meer informatie over de vacature:

Mevrouw dr. Christine Carabain
e-mail c.carabain@scp.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena
e-mail j.lekahena@scp.nl
telefoon 06 11697065

Reageren (uitsluitend digitaal) tot 24 maart 2018

Je kunt je brief richten aan mevrouw dr. C. Carabain. Je sollicitatiebrief en cv , o.v.v. vacature (Senior) Wetenschappelijk medewerker Duurzame Samenleving VWS180031 uitsluitend digitaal insturen naar vacatures@scp.nl

Zie tevens website Werkenvoornederland.nl

Home / Organisatie / Vacatures en stages / Vacature: (Senior) Wetenschappelijk Medewerker Duurzame Samenleving

Menu