logo

Senior wetenschappelijk medewerker Duurzame Samenleving

23 juli 2018

Reageren kan tot 27 augustus a.s.

Nederland staat voor belangrijke uitdagingen op het terrein van energie, gas, mobiliteit, voedsel en de overgang naar een circulaire economie. Het onderzoeksprogramma Duurzame samenleving van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) richt zich op de maatschappelijke en sociale aspecten van deze transities, waarbij het burgerperspectief centraal staat.

Functieomschrijving

Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de strategische onderzoekvisie van het SCP en een voortrekkersrol neemt waar het gaat om de verdere ontwikkeling van het programma Duurzame Samenleving. Hier hoort bij dat je vanuit een bredere context naar specifieke projecten kunt redeneren. Je hebt bewezen ruime ervaring in onderzoek naar de sociale en maatschappelijke aspecten van duurzame ontwikkeling. Je initieert, coördineert en leidt projecten die kunnen bestaan uit verschillende vormen van onderzoek, maar die ook activiteiten omvatten op het terrein van communicatie en disseminatie. Het zijn vaak complexe projecten waarbij samenwerking met andere organisaties aan de orde kan zijn. Het is hierbij je rol om de kwaliteitsnormen van het SCP en het burgerperspectief binnen deze projecten te bewaken. Daarbij houd je in je handelen rekening met politiek-bestuurlijke en politiek-maatschappelijke gevoeligheden. Je legt en onderhoudt contacten met voor het SCP relevante personen en organisaties binnen beleid, maatschappelijk middenveld en onderzoek en brengt belangrijke stakeholders samen. Je presenteert onderzoeksresultaten en ben in staat deze resultaten op zo’n manier te vertalen dat ze toegankelijk worden voor een breed publiek en je publiceert over de resultaten van onderzoek. Als projectleider bewaak je de kwaliteitsnormen van het SCP, de planning en de inzet van mensen en middelen.

Functie-eisen

  • Je hebt een relevant wo-diploma in de sociale wetenschappen, afgerond met een promotie.
  • Je beschikt over ruime ervaring in het zelfstandig verrichten van (grootschalig) kwantitatief onderzoek, daarnaast heb je voldoende ervaring met kwalitatieve methoden van onderzoek.
  • Je hebt bewezen grote onderzoeksprojecten succesvol te kunnen leiden.
  • Je bent beleidssensitief en hebt een brede kennis van de (inter)nationale maatschappelijke ontwikkelingen en de stand van de wetenschap op het terrein van de sociale en maatschappelijke aspecten van duurzame ontwikkeling.
  • Je beschikt over een relevant netwerk in het beleid, maatschappelijk middenveld en de wetenschap.
  • Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden, die naar voren komen in Nederlandstalige - en wetenschappelijke publicaties.
  • Je weet onderzoeksresultaten te vertalen in aanbevelingen voor het overheidsbeleid.
  • Je bent in staat meerdere belangen bij elkaar te brengen.
  • Je gaat gemakkelijk het kritische, inhoudelijke debat aan binnen en buiten het SCP.
  • Je bent een verbinder die het prettig vindt om samen te werken.

Arbeidsvoorwaarden vacature

Salarisniveau
schaal 13 € 3967 - € 5919, excl. de aangekondigde 3% loonsverhoging
Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.

Dienstverband
Vaste aanstelling (met een proeftijd van een jaar)
Max aantal uren: 36
 

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Programma Duurzame samenleving

De kernvraag van het programma Duurzame Samenleving richt zich op de maatschappelijke en sociale aspecten van de transitie-agenda’s op weg naar een duurzame samenleving. Duurzame ontwikkeling van een samenleving heeft invloed op de beschikbaarheid, gebruik en de verdeling van  ‘kapitalen’ in een samenleving. Binnen het programma richten we ons op persoonlijk, sociaal en economisch kapitaal. Veranderingen in de beschikbaarheid, de kwaliteit en het gebruik van natuurlijk kapitaal vormen de context van het onderzoek. Het onderzoeksprogramma zal vragen beantwoorden over de effecten van de transities op de brede welvaart (kwaliteit van leven), in- en uitsluiting van (groepen) Nederlanders ten gevolge van de transities, de rol van de veranderende verzorgingsstaat, maar ook de kennis, houding en gedrag van burgers over (beleid op het terrein van) de transities en duurzaamheid in brede zin. We kijken naar wat individuele burgers en burgercollectieven zelf doen op het terrein van duurzaamheid, welke randvoorwaarden er geschapen moeten worden en wat het beleid daar van kan leren. Verder is er aandacht voor de mate waarin sociale en culturele structuren mee- of tegen bewegen met de transitie naar een duurzame samenleving. Het onderzoek zal zich dus niet enkel richten op individuele burgers, maar ook op het collectief en de maatschappelijke structuren waarin de transities plaats zullen vinden. In dit kader kunnen ook ex ante beleidsanalyses worden uitgevoerd op het terrein van verduurzaming van de samenleving.

Werk-/denkniveau

Gepromoveerd

Meer informatie over de vacature:

Mevrouw dr. Christine Carabain
e-mail c.carabain@scp.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena
e-mail j.lekahena@scp.nl
telefoon 06 11697065

Reageren (uitsluitend digitaal) tot 27 augustus 2018

Richt je brief aan mw. dr. C. Carabain. Je sollicitatiebrief en cv , o.v.v. vacature Senior Wetenschappelijk medewerker Duurzame Samenleving (VWS180031) uitsluitend digitaal insturen naar vacatures@scp.nl. De gesprekken in de eerste ronde zullen plaatsvinden op 4 en 6 september 2018 en de gesprekken in de tweede ronde op 13 september 2018.

Zie tevens website Werkenvoornederland.nl

Home / Organisatie / Vacatures en stages / Senior wetenschappelijk medewerker Duurzame Samenleving

Menu