logo

Vacature: Wetenschappelijk medewerker Sociale cohesie, integratie en diversiteit in Nederland

15 augustus 2019

Reageren kan tot 16 september 2019

 

Functieomschrijving

Als wetenschappelijk medewerker verricht je in teamverband onderzoek naar sociale cohesie, integratie en diversiteit in Nederland. Je levert een bijdrage aan twee grootschalige projecten van het Sociaal en Cultureel Planbureau: ‘Bevolkingsgroei 2050’ en ‘Gescheidenheid en Overbrugging’. Het eerste onderzoek betreft een scenariostudie. In samenwerking met andere onderzoeksinstellingen brengen we in kaart wat verschillende toekomstige sociaal-demografische ontwikkelingen betekenen voor vraagstukken rond sociale cohesie en integratie in Nederland. Het tweede onderzoek is een kwantitatieve studie naar contexten van overbruggende contacten in Nederland. Naast deze twee projecten denk je ook in breder verband mee over onderzoek op het terrein van integratie, sociale cohesie en diversiteit. Je onderhoudt goede contacten met externe betrokken partijen, zoals departementen, maatschappelijke organisaties, universiteiten en samenwerkende instituten.

Functie-eisen

  • Je hebt een maatschappijwetenschappelijke wo-opleiding afgerond. Je hebt je master/doctoraal behaald (schaal 11) en/of bent gepromoveerd (schaal 12).
  • Je hebt grondige kennis van de wetenschappelijke literatuur over de thema’s integratie, cohesie en/of diversiteit.
  • Je bent bekend met het maatschappelijke, politieke en/of beleidsmatige veld rond genoemde thema’s.
  • Je beschikt over ruime ervaring in het verrichten van onderzoek, bij voorkeur met vragenlijstonderzoek.
  • Je bent analytisch sterk en niet bang om buiten bestaande kaders te denken.
  • Je hebt een vernieuwende en onafhankelijke instelling.
  • Je bent in staat om onderzoeksuitkomsten en ideeën op een heldere manier te verwoorden.
  • Je  kunt goed met anderen samenwerken. Het gezamenlijk resultaat staat bij jou voorop.
  • Je bent beleidssensitief en hebt oog voor de maatschappelijke context van onderzoek.
  • Je beschikt over projectmanagementvaardigheden.

Meer informatie over de functie

Arbeidsvoorwaarden vacature
Salarisniveau:  11 / 12
Maandsalaris € € 3.192 – € 5.559,12 (min-max, 11/12)
Maximaal aantal uren per week: 36
Dienstverband: tijdelijke aanstelling voor één jaar; Bij een (vaste) aanstelling binnen het rijk bestaat uitsluitend de mogelijkheid tot detachering. Er bestaat tevens de mogelijkheid tot detachering vanuit een andere werkgever.

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De organisatie

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De afdeling

Het programma Maatschappelijke participatie richt zich op het kunnen, mogen, moeten en/of willen deelnemen aan de maatschappij. Het onderzoek is georganiseerd rond drie lijnen, die elk gericht zijn op een maatschappelijk streven waarin participatie van burgers een rol speelt. De lijn ‘De toegankelijke samenleving’ benadert participatie als middel tot een kwalitatief hoogwaardig leven. De tweede lijn, ‘De cohesieve samenleving’, benadert participatie als oorzaak en verschijningsvorm van maatschappelijke tegenstellingen binnen een diverse en ongelijke samenleving. De derde lijn, ‘De zich organiserende samenleving’, benadert participatie als middel tot het bereiken van doelen voor de samenleving.

Werk-/denkniveau

Master/doctoraal (schaal 11)
Gepromoveerd (schaal 12)

Meer informatie over de vacature:

Dr. L. (Lisette) Kuyper (programmaleider Maatschappelijke Participatie)
E-mail: l.kuyper@scp.nl
Telefoon: 06 11 03 52 35

Reageren t/m 15 september 2019 uitsluitend digitaal naar vacatures@scp.nl

 Je kunt je CV en motivatiebrief richten aan Dr. Lisette Kuyper ovv VWS190153

Zie ook https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/wetenschappelijk-medewerker-VWS-2019-0153#0

 

 

Home / Organisatie / Vacatures en stages / Vacature: Wetenschappelijk medewerker Sociale cohesie, integratie en diversiteit in Nederland

Menu