logo

Vacature: Wetenschappelijk medewerker Publieke opinie en globalisering

Reageren kan tot 22 januari as.

Wat vinden Nederlanders van open grenzen, de EU en andere globaliseringsthema’s? Als wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau breng jij de publieke opinie in kaart.

Functie informatie

Je verricht kwantitatief onderzoek voor het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) en voor een onderzoeksproject in samenwerking met het Centraal Planbureau. Dit project gaat over de wisselwerking tussen globalisering, publieke opinie en individuele sociaaleconomische perspectieven en beleidsvoorkeuren. 

Je werkt mee aan een of meer kwartaalberichten van het COB en de consolidatie en documentatie van dat onderzoek. Daarbij organiseer en analyseer je geregionaliseerde enquêtedata. Ook ben je betrokken bij de opzet en uitvoering van kwalitatief onderzoek naar de beleving van globalisering.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant wo-diploma in de sociale wetenschappen en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring in het zelfstandig verrichten van grootschalig kwantitatief onderzoek.
 • Je hebt kennis van onderzoek op het gebied van de publieke opinie en maatschappelijke stemming met betrekking tot globaliseringsthema’s, zoals open grenzen en de EU.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met kwalitatieve methoden van onderzoek.
 • Je bent beleidssensitief en beschikt over een relevant netwerk in de wereld van beleid en de wetenschap.
 • Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden, die blijken uit je Nederlandstalige publicaties.
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Meer informatie over de functie

Arbeidsvoorwaarden vacature

Salarisniveau: 11
Maandsalaris Min €3.038 – Max. €4.669 (bruto)
Maximaal aantal uren per week: 36
Dienstverband: 1 jaar

Overige arbeidsvoorwaarden

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

De organisatie

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder

meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jouw onderzoek maakt deel uit van het Programma Waarden en zingeving. In dit programma staan waarden, normen en opinies centraal. We zijn geïnteresseerd in hun onderlinge samenhang (persoonlijkheid, identiteit, cultuur, milieus en scheidslijnen), expressies en manifestaties (met name godsdienstig en politiek), conflicten (ambivalenties en ambiguïteit op individueel niveau; multiculturele wrijvingen en conflicten) en veranderingen (meningsvorming, culturele veranderingen, (des)integratie).

De komende jaren zijn er vier zwaartepunten:

 • religie (individuele zingeving en bijdrage aan sociale cohesie en conflicten);
 • sociaal-culturele integratie (gedeelde waarden, identificatie, beeldvorming);
 • publieke opinie (ontwikkeling en achtergronden van opvattingen over samenleving en politiek);
 • media (gebruik en betekenis voor de drie andere zwaartepunten).

Werk-/denkniveau

WO, bij voorkeur gepromoveerd

Meer informatie over de vacature:

De heer prof. dr. Paul Dekker
e-mail p.dekker@scp.nl

Meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena
e-mail j.lekahena@scp.nl
telefoon 06 11697065

Reageren (uitsluitend digitaal voor 22 januari )

Je kunt je brief richten aan prof. dr. P. Dekker. Je sollicitatiebrief en cv , o.v.v. vacature VWS170184 digitaal insturen naar vacatures@scp.nl

Home / Organisatie / Vacatures en stages / Vacature: Wetenschappelijk medewerker Publieke opinie en globalisering

Menu