logo

Wat is het SCP?

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Het SCP is een professionele organisatie die wetenschappelijk werkt en dat op onafhankelijke wijze doet. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP is opgericht  bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973. Het Koninklijk Besluit is per 1 april 2012 vervangen door de 'Regeling van de minister-president, Minister van Algemene Zaken, houdende de vaststelling van de Aanwijzingen voor de Planbureaus' (zie rechterkolom).

Nederland kent nog twee planbureaus. Het oudste is het Centraal Planbureau (CPB) dat zich vooral bezig houdt met economische ontwikkelingen. Het Planbureau voor de Leefomgeving concentreert zich vooral op de ruimtelijke inrichting alsook de duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving.

Wat doet het SCP?

Wat maakt het SCP?

Voor wie werkt het SCP?

Aanwijzingen voor de Planbureaus

22 februari 2012, pdf, 537kB

Download dit bestand

Onafhankelijkheid SCP

Home / Organisatie / Wat is het SCP?

Menu