logo

Wat doet het SCP?

11 november 2008

Zijn taken ontleent het SCP aan het Koninklijk Besluit van 30 maart 1973. De belangrijkste taken zijn:

  • wetenschappelijke verkenningen verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn in Nederland en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen;
  • bijdragen tot een verantwoorde keuze van beleidsdoelen en het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze doeleinden te bereiken;
  • informatie verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, om de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.


De 'Aanwijzingen' bepalen dat planbureaus 'vanuit hun specifieke invalshoek intersectoraal en interdepartementaal functioneren. Planbureaus voeren zowel beleidsrelevant als strategisch onderzoek uit.'

De thema's waarop het SCP zijn onderzoek richt worden elk jaar vastgelegd in een werkprogramma.

Het SCP werkt vooral vanuit een sociaalwetenschappelijke invalshoek en geeft in het bijzonder aandacht aan de verhouding tussen overheid en burger. Zie voor meer informatie de pagina Werkterrein.

Home / Organisatie / Wat is het SCP? / Wat doet het SCP?

Menu