logo

Wat maakt het SCP?

27 november 2008

Het SCP  brengt jaarlijks enkele tientallen rapporten uit. Met ons onderzoek brengen we al meer dan 35 jaar de ontwikkelingen in het overheidsbeleid in relatie tot het dagelijks leven van de Nederlandse bevolking in kaart. De onderwerpen zijn zeer divers: van veranderingen in de maatschappelijke opvattingen tot ontwikkelingen op de terreinen werk, inkomen, gezondheid, onderwijs, sociale zekerheid, huisvesting, cultuur, tijdbesteding, emancipatie, integratie en sport.

Het SCP brengt ook een aantal terugkerende publicaties of monitors uit. Dit zijn o.a. het tweejaarlijkse Sociaal en Cultureel Rapport, de tweejaarlijkse De sociale staat van Nederland, en het  'Memorandum', dat bij elke kabinetsformatie wordt opgesteld.

Andere thema's waarover regelmatig publicaties verschijnen, zijn o.a.
- armoede
- cultuur
- discriminatie
- emancipatie
- prestaties van gemeenten
- integratie etnische minderheden

Door middel van artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews leveren medewerkers van het SCP daarnaast een bijdrage aan het publieke en wetenschappelijke debat. In de zogenoemde ambtelijke voorportalen en de ministeriƫle onderraden adviseert het SCP direct aan de beleidsmatig en politiek verantwoordelijken.

Home / Organisatie / Wat is het SCP? / Wat maakt het SCP?

Menu