logo

Perspectief In- en uitsluiting

In- en uitsluiting kunnen de leefsituatie, en daarmee de kwaliteit van leven van individuele burgers, groepen en de samenleving als geheel mede bepalen. Vragen over sociale ongelijkheid, sociale cohesie en maatschappelijk onbehagen staan hierbij centraal.

Het SCP onderzoekt zowel de structurele als de culturele kant van in- en uitsluiting en de relatie tussen die kanten. De structurele kant gaat over de ongelijkheid in toegang tot, kansen op, en verdeling van allerlei hulpbronnen over bevolkingsgroepen, zoals inkomen en opleiding. Bij de culturele kant gaat het om het subjectieve beeld en ervaringen van burgers en de mate waarin zij zich onderdeel voelen van groepen en de samenleving als geheel. In relatie tot elkaar kunnen bijvoorbeeld beperkte mogelijkheden om te mee te doen in de maatschappij, leiden tot gevoelens van afzondering.

In en uitsluiting kunnen plaatvinden in verschillende leefdomeinen. Het SCP heeft een rijke traditie in het monitoren en verklaren van bijvoorbeeld de verschillen in (objectieve en subjectieve) leefsituatie tussen lager en hoger opgeleiden, arbeids- en inkomensgroepen, generaties, mannen en vrouwen, groepen met verschillende migratieachtergrond of seksuele geaardheid. We monitoren hoe die verschillen zich ontwikkelen.  In- en uitsluiting komen tot stand door zowel het gedrag van individuele burgers als dat van werkgevers en overheidsinstanties, maar ook andere organisaties en sociale groepen zijn van belang. Hoe vormen beelden, kansen en gedragingen van burgers zich binnen de (veranderende) institutionele en maatschappelijke context en de groepsdynamiek? Beleid kan gericht zijn op het vergroten van handelingsmogelijkheden van burgers en het bevorderen van hun maatschappelijke integratie, maar beleid kan ook onbedoeld uitsluiting versterken. Dit doet zich bijvoorbeeld voor wanneer voorzieningen niet de bevolkingsgroepen bereiken waarvoor ze bestemd zijn.

Home / Organisatie / Wetenschappelijk strategen / Perspectief In- en uitsluiting

Menu