logo

Perspectief kwaliteit van leven

Nederlanders behoren tot de gelukkigste volkeren van de wereld. Dat geldt echter niet voor alle Nederlanders. Zo’n 5 tot 10 procent van de Nederlanders voelt zich ongelukkig en is ontevreden met het leven in het algemeen.

Sinds 1973 monitort het SCP welke gevolgen maatschappelijke veranderingen hebben voor de kwaliteit van leven van burgers. We signaleren verschillen in kwaliteit van leven tussen groepen burgers en proberen deze te verklaren en duiden. Hiermee bieden we de overheid handelingsopties om de lage kwaliteit van leven van achterblijvers te verbeteren.

Het gaat bij dit perspectief om meer dan het vaststellen van geluk of subjectief welbevinden. Het SCP bestudeert de kwaliteit van leven breder en dynamischer door te kijken naar hoe mensen hun wensen en kansen realiseren, hoe ze regie en zelfstandigheid houden, hoe ze betekenis geven aan hun leven en de samenleving, hoe ze zich persoonlijk ontwikkelen en hoe ze werken aan een betere samenleving. Deze uitkomsten voor individuen en verschillen tussen groepen staan niet vast en veranderen gedurende de levensloop op verschillende levensdomeinen zoals leren, werken, zorgen en samenleven. Uitkomsten  in kwaliteit van leven zijn meestal relatief. Ze zijn gerelateerd aan normen en waarden, wensen en verwachtingen, houdingen en handelen rondom de vraag wat het ‘goede leven’ inhoudt. Daarbij kan het gaan over het goede leven voor de burger zelf, voor een groep en voor de samenleving nu en in de toekomst.

Home / Organisatie / Wetenschappelijk strategen / Perspectief kwaliteit van leven

Menu