logo

Perspectief Veranderende verzorgingsstaat

Als de omstandigheden in de maatschappij veranderen, kunnen zowel de formele als informele regels die ervoor zorgen dat burgers zich in het leven al dan niet kunnen redden, onder druk komen te staan. Beleid speelt vaak in op die veranderende omstandigheden, en dat werkt door in de beoogde ‘verzorging’. Die gaat zowel over de rechten van burgers, als over hun plichten en het betreft diverse verzorgingsdomeinen, zoals het onderwijs, de zorg, maatschappelijke participatie, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

De verantwoordelijkheid voor de verzorging kan bij de nationale overheid of gemeenten liggen, maar ook bij andere actoren of instellingen, zoals sociale partners, de 'civil society' (bijvoorbeeld je eigen buurt) en individuele burgers. Het SCP onderzoekt veranderingen op de lange termijn en kijkt ook naar de cumulatieve invloed van ontwikkelingen op de verzorgingsdomeinen. Dit doen we onder andere door landenvergelijkingen, historische analyses, toekomstverkenningen en het tegen elkaar afzetten van verschillende gebieden binnen Nederland (regio’s, groepen gemeenten).

Voor burgers is het perspectief van belang omdat de verzorgingsregels en het beleid hun levenskansen beïnvloeden en hen confronteren met bepaalde verwachtingen over gedrag. De veranderende verzorgingsstaat werkt bovendien door in maatschappelijke uitkomsten, zoals sociale ongelijkheid, cohesie, vertrouwen en ongenoegen.

Home / Organisatie / Wetenschappelijk strategen / Perspectief Veranderende verzorgingsstaat

Menu