logo

De kunstzinnige burger

Onderzoek naar amateuristische kunstbeoefening en culturele interesses onder de bevolking van 6 jaar

De kunstzinnige burger_web
27 februari 2013, pdf, 7MB
Auteur(s)
Paul van Beek Wim Knulst
Publicatiedatum
02 september 1991
Trefwoorden
CultuurKunstParticipatieTijdsbesteding
Aantal pagina's
114
ISBN/ISSN/anders
978-90-5250-312-7
Reeks
Cahier
Volgnummer
86

Als men cultuurfilosofen als Steiner, Postman of Bloom mag geloven, is het slecht gesteld met onze culturelestaat van dienst. We zouden te veel toegeven aan een consumptief hedonistischeleefstijl en steeds onverschilliger staan tegenover cultuurgoederendie oefening en geduld vragen.

Uit de eerdere SCP-studies als Van woord naar beeld? uit 1988 en Van vaudeville tot video uit 1989 is gebleken dat vooral het lezen, het schouwburg­ en bioscoopbezoekte lijden hebben gehad van de uitbreiding van concurrerende ontspanningsmogelijkhedenen in het bijzonder van de elektronische media.

De kunstzinnige burger is het derde in een reeks van onderzoeken waarin de naoorlogsetrends in de cultuurparticipatieop basis van onderzoeksfeiten worden uitgediept.

In dit rapport staat de amateuristische kunstbeoefening centraal. Onderzocht is hoe het deze actieve vorm van cultuurparticipatieis vergaan onder de toenemende concurrentie van alternatieven. Dit onderzoek richt zich niet uitsluitend op kunstzinnige activiteiten door volwassenen maar ook op die van kinderen vanaf 6 jaar. De rol die ouders spelen bij de keuze hiervan wordt eveneens belicht. Een andere vraag die beantwoord wordt, is hoe vaak kunstzinnig actieve burgers zelf als toehoorder of toeschouwer culturele evenementen bijwonen.

 

Menu