logo

Informele zorg

Een verkenning van huidige en toekomstige ontwikkelingen

Informele zorg_web
01 maart 2013, pdf, 20MB
Auteur(s)
A.H. de Boer J.C. Hessing-Wagner M. Mootz I.S. Schoemakers-Salkinoja
Publicatiedatum
01 maart 1994
Trefwoorden
GezondheidszorgInformele zorgMantelzorgThuiszorgZorg
Aantal pagina's
314
ISBN/ISSN/anders
978 90 5220 611 1
Reeks
Cahier
Volgnummer
108

In Nederland wordt op grote schaal informele zorg geboden,dat wil zeggen hulp van familieleden,buren en kennissen aan zelfstandig wonende,zieke en 'gehandicapte personen. Om verschillenderedenen verwacht men dat deze hulp in de toekomst zal afnemen: toekomstige ouderen hebben minder kinderen die hen kunnen helpen dan ouderen nu, steeds meer vrouwen gaan in betaalde banen werken en verwantenwonen niet langer in elkaars nabijheid. Omdat de behoefte aan hulp in onze verouderendesamenleving zal toenemen,zijn knelpuntenop het gebied van de zorg aan huis te voorzien.Discussies zijn gaande over de verdeling van zorg en arbeid, over mogelijkhedenvan zorgverlof en van betaling van informele zorg. Deze discussies worden gevoerd tegen de achtergrondvan de voorgenomenwijzigingen in het stelsel van gezondheidszorgen maatschappelijke dienstverleningen van de reguliere thuiszorg in het bijzonder.

In dit Cahier wordt de nabije toekomst van de informele zorg verkend: zal de vraag naar zorg stijgen, hoe zal het aanbod van informele zorg zich ontwikkelen? Daarbij is er onder meer-op basis van een door het Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen(ITS) in opdrachtvan het SCP verricht onderzoek- aandacht voor verschillendetypen van aanbiedersvan informele zorg.

Een apart deel van het Cahier gaat over beleidsmaatregelenter ondersteuning van informele zorg. Welke maatregelenworden er getroffen om eventuele knelpunten het hoofd te kunnen bieden? Welke kosten zijn daarmeenaar verwachtingin de toekomst gemoeid? Onder andere komt het invoeren van een sociale dienstplicht als mogelijke oplossing voor problemen in de thuiszorg aan de orde. Deze is eerder op verzoek van het SCP onderzochtdoor H.M. Langeveld en als bijlage van het rapport van de commissie Dienstplicht gepubliceerd.

 

Menu