logo

Onderzoeksverantwoording AVO' 95

Onderzoeksverantwoording AVO' 95
24 februari 2010, pdf, 50kB
Auteur(s)
J.S. Spit
Publicatiedatum
01 december 1996
Aantal pagina's
18
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
37

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: beschikbaarstelling van gegevens; vraagstelling AVO '95; onderzoeksmethode; respons en non-rspons; weging en ophoging; opzet micro-databestand AVO '95.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1996 en eerder / Onderzoeksverantwoording AVO' 95

Menu