logo

Rapportage minderheden 1993

Rapportage minderheden 1993 web
27 februari 2013, pdf, 3MB
Auteur(s)
P.M.T. Tesser
Publicatiedatum
01 september 1993
Trefwoorden
ArbeidsmarktpositieNiet-Westerse MigrantenOnderwijsOverheidsbeleidWonen
Aantal pagina's
298
ISBN/ISSN/anders
978 90 5250 603 6
Reeks
Cahier
Volgnummer
103

De Rapportage minderheden 1993 is door het SCP vervaardigd in opdrachtvan de minister van Binnenlandse Zaken. De rapportage is de eerste van een reeks tweejaarlijkse rapportages over de situatie en de positie van de minderheden in de Nederlandse samenleving en over de resultatenvan het minderhedenbeleid.

Hoewel er op uitgebreideschaal over bepaalde aspectenvan de situatie van de minderhedenof over elementen van het minderhedenbeleid geschreven en gepubliceerd is, ontbreekt er een samenvattend overzicht. De Rapportage minderheden 1993 wil in deze lacune voorzien.

De rapportage schetst de positie van de grootste groepen minderheden in de Nederlandse samenleving en van het minderhedenbeleid zoals dit in de afgelopen tien jaar heeft vormgekregen. De publicatie bestrijkt de centrale maatschappelijke terreinen arbeid, onderwijs en huisvesting en gaat in op belangrijke ontwikkelingen in de demografie van de minderheden. Het overheidsbeleid krijgt daarbij ruime aandacht.

De Rapportageminderheden 1993 is in eerste instantie bedoeld voor diegenen die direct zijn betrokken bij de besluitvormingover het minderhedenbeleid. Maar is zeker ook handzaam voor allen die geïnteresseerdzijn in dit beleid.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1996 en eerder / Rapportage minderheden 1993

Menu