logo

Van misdaad tot straf

Een economische benadering van de strafrechtelijke keten

Van misdaad tot straf
26 februari 2010, pdf, 1MB
Auteur(s)
F.P. van Tulder
Publicatiedatum
01 januari 1994
Aantal pagina's
319
Reeks
Sociale en Culturele Studies
Volgnummer
21

Een beeld wordt gegeven van de omvang van de criminaliteit. De produktiestructuur van producenten op het gebied van strafrechtshandhaving wordt geanalyseerd. Achtereenvolgens worden de volgende onderdelen van de strafrechtelijke keten beschreven: politie; rechtspraak; gevangeniswezen. Hierbij komen o.a. aan de orde: producenten; kosten van het produktieproces; het benodigde personeel; het produktieproces in de literatuur; mogelijkheden om de produktie te meten; schattingen van de produktie. Vervolgens worden via een aantal simulaties de werkzaamheden van politie en justitie bezien binnen de strafrechtelijke keten.

Menu