logo

Evaluatie integraal veiligheidsbeleid

Een verkennende studie in Amsterdam en Rotterdam

Evaluatie integraal veiligheidsbeleid
19 juli 2009, pdf, 464kB
Auteur(s)
W.J.M. de Haan
Publicatiedatum
01 augustus 1997
Aantal pagina's
153
ISBN/ISSN/anders
1997080143
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
43

Beschreven wordt hoe het veiligheidsbeleid in Amsterdam en Rotterdam gestalte heeft gekregen waarna deze gegevens tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het landelijk beleid worden geplaatst. Geconstateerd wordt dat in beide steden het structureel verzamelen van gegevens en het maken van analyses  van de situatie niet of moeizaam lukt. Beide steden besteden veel aandacht aan de drugsbestrijding en criminaliteit door meer toezicht, opsporing, vervolging en celcapaciteit. De criminaliteitspreventie wordt door buurtbeheer aangepakt en past in het verschuiven van verantwoordelijkheden van het rijk naar gemeenten. Ook op het terrein van openbare orde en veiligheid is de rol van de overheid veranderd. Verder wordt behandeld de bestuurlijke preventie van criminaliteit, stadsvernieuwing, achterstandsgebiedenbeleid en sociale vernieuwing.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1997 / Evaluatie integraal veiligheidsbeleid

Menu