logo

Gevolgen van schaalvergroting in het basisonderwijs (schooljaar 1996/'97)

Gevolgen van schaalvergroting in het basisonderwijs
19 juli 2009, pdf, 106kB
Auteur(s)
E. Eggink F.D.E. Niggebrugge
Publicatiedatum
01 augustus 1997
Aantal pagina's
36
ISBN/ISSN/anders
1997080144
Reeks
Werkdocument
Volgnummer
44

Beschreven wordt hoe het veiligheidsbeleid in Amsterdam en Rotterdam gestalte heeft gekregen waarna deze gegevens tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het landelijk beleid worden geplaatst. Geconstateerd wordt dat in beide steden het structureel verzamelen van gegevens en het maken van analyses  van de situatie niet of moeizaam lukt. Beide steden besteden veel aandacht aan de drugsbestrijding en criminaliteit door meer toezicht, opsporing, vervolging en celcapaciteit. De criminaliteitspreventie wordt door buurtbeheer aangepakt en past in het verschuiven van verantwoordelijkheden van het rijk naar gemeenten. Ook op het terrein van openbare orde en veiligheid is de rol van de overheid veranderd. Verder wordt behandeld de bestuurlijke preventie van criminaliteit, stadsvernieuwing, achterstandsgebiedenbeleid en sociale vernieuwing.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1997 / Gevolgen van schaalvergroting in het basisonderwijs (schooljaar 1996/'97)

Menu