logo

Het gedeelde erfgoed

Een onderzoek naar veranderingen in de cultuurhistorische belangstelling sinds het einde van de jaren zeventig: het culturele draagvlak 3

Het gedeelde erfgoed
19 juli 2009, pdf, 2MB
Auteur(s)
J. de Haan
Publicatiedatum
25 maart 1997
Trefwoorden
CultuurMusea
Aantal pagina's
194
ISBN/ISSN/anders
9052509263
Reeks
Cahier
Volgnummer
136

Een beschrijving wordt gegeven van sociale en culturele trends die ten grondslag liggen aan de toegenomen belangstelling voor het culturele erfgoed, zoals: het gestegen opleidingsniveau; de toegenomen welvaart; veranderingen in de verdeling en besteding van vrije tijd. Vervolgens wordt ingegaan op de belangstelling voor respectievelijk: musea, monumenten, archieven, archeologische opgravingen. Dit gebeurt in samenhang met een beschrijving van het aanbod. Ook wordt aandacht besteed aan verwante en minder verwante vrijetijdsbesteding van de bezoekers. Vervolgens komt de invloed die de opvoeding in het gezin en op school heeft op museum- en monumentenbezoek aan de orde. Geschetst worden de achtergronden van de toegenomen belangstelling voor cultuurhistorische zaken.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1997 / Het gedeelde erfgoed

Menu