logo

Rapportage minderheden 1997

Rapportage minderheden 1997
19 juli 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
P.T.M. Tesser J. Veenman
Publicatiedatum
28 oktober 1997
Trefwoorden
ArbeidsmarktNiet-Westerse MigrantenOnderwijs
Aantal pagina's
275
ISBN/ISSN/anders
9057491028
Reeks
Cahier
Volgnummer
142

Een beschrijving wordt gegeven van de onderwijsdeelname, het opleidingsniveau en de schoolloopbanen van jongeren uit de minderheden. Vervolgens wordt ingegaan op de arbeidskansen van jongeren uit de minderheden. Daarom wordt ingegaan op de arbeidsmarktparticipatie en de effecten op de arbeidsdeelname. Vervolgens wordt nagegaan wat de aard en het niveau van het werk is van allochtone jongeren die recent zijn toegetreden tot de arbeidsmarkt. Ook wordt geanalyseerd in hoeverre dit werk aansluit bij hun opleiding. Verslag wordt gedaan van de analyse van de overgang van school naar werk op basis van kwalitatieve gegevens. Een beschrijving wordt gegeven van het beleid van de rijksoverheid en de mogelijkheden die er zijn om de effectiviteit van de maatregelen te vergroten.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1997 / Rapportage minderheden 1997

Menu