logo

Sociale atlas van de vrouw

Deel 4 Veranderingen in de primaire leefsfeer

Sociale atlas van de vrouw
19 juli 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
M. Niphuis-Nell
Publicatiedatum
11 september 1997
Trefwoorden
DemografieLeefsituatieLeefvormenVrijwilligerswerk
Aantal pagina's
368
ISBN/ISSN/anders
9057491052
Reeks
Cahier
Volgnummer
141

Behandeld worden de posities en de relaties van mannnen en vrouwen in huishoudens en op de arbeidsmarkt. De mate van sekse-ongelijkheid en veranderingen in taakverdelingen in het gezin wordt gemeten door de huidige situatie te vergelijken met de onderzoeksresultaten van dertig jaar geleden. Geconcludeerd wordt dat de emancipatie binnen het gezin is gevorderd, maar de klassieke taakverdeling nog niet verdwenen is. De tijd die zowel vaders als moeders aan jonge kinderen besteden is toegenomen en ongehuwd samenwonen is zeer populair geworden. Ook het overheidsbeleid speelt meer in op de combinatie van arbeid en zorg.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1997 / Sociale atlas van de vrouw

Menu