logo

Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen

vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen
19 juli 2009, pdf, 785kB
Auteur(s)
J.M. Timmermans F. Heide M.M.Y. de Klerk S.E. Kooiker M. Ras F. van Dugteren
Publicatiedatum
19 december 1997
Trefwoorden
OuderenWonenZorg
Aantal pagina's
210
ISBN/ISSN/anders
9057491087
Reeks
Cahier
Volgnummer
145

De ouderenzorg is volop in beweging. Zo daalt het aantal plaatsen in verzorgingshuizen en neemt het gebruik van allerlei faciliteiten op het gebied van wonen en dienstverlening toe. De laatste jaren komt de vraag op of die verschuivingen - die bekend staan onder de naam modernisering van de ouderenzorg - niet een grens hebben bereikt. Door de voortschrijdende vergrijzing kan immers de behoefte aan tehuisplaatsen groeien.

Dit Cahier gaat over de mogelijke toename van het aantal hulpbehoevende ouderen en de gevolgen voor het gebruik van voorzieningen op het vlak van wonen en verzorging van ouderen. De verkenning strekt zich uit tot het jaar 2015.

Bij de raming van het toekomstige aantal ouderen met beperkingen is niet alleen uitgegaan van demografische kenmerken, maar ook van het verwachte opleidingsniveau. Veranderingen in dit niveau blijken grote invloed te hebben op de omvang van de groep kwetsbare ouderen en - daarmee - op de vraag naar voorzieningen.

Voor de raming van het toekomstige gebruik van voorzieningen is alleen uitgegaan van de veranderende samenstelling van de toekomstige oudere bevolking. Dit betekent dat de aanbodkenmerken, zoals prijzen voor gebruikers en het volumebeleid van de overheid, zijn genegeerd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1997 / Vraagverkenning wonen en zorg voor ouderen

Menu