logo

Armoedemonitor 1998

Armoedemonitor 1998
13 juli 2009, pdf, 1MB
Trefwoorden
ArbeidArmoedeCollectieve sectorInkomenInkomensongelijkheidInternationaalSociale zekerheidWelzijn
Aantal pagina's
280
ISBN/ISSN/anders
9057491168
Reeks
Cahier
Volgnummer
151
Uitgever
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

De Armoedemonitor 1998 schetst een volledig en actueel beeld van armoede in Nederland. Het is erop gericht het lopende armoededebat een feitelijke basis te geven. Het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben daartoe een groot aantal gegevens over armoede geanalyseerd, en de cijfers in deze publicatie op een rij gezet. Ook wordt een deel van het armoedebeleid geëvalueerd. De volgende vragen staan centraal:

  • Hoeveel arme huishoudens telt Nederland?
  • Is het aantal armen in de loop der tijd gegroeid?
  • Wat is het bestedingspatroon en de vermogenspositie van arme huishoudens?
  • Is de kinderbijslag voor arme huishoudens meer of minder kostendekkend geworden?
  • Is werk een remedie tegen armoede?
  • Hebben arme huishoudens een andere wijze van tijdsbesteding?
  • Heeft armoede gevolgen voor de gezondheid, de woonsituatie, de sociale contacten en de ervaren criminaliteit?
  • Is er op het platteland sprake van een specifieke vorm van armoede?
  • Hoe verhouden de armoedecijfers van Nederland zich ten opzichte van andere westerse landen?
  • Wat is de invloed van het recente armoedebeleid op het aantal armen?

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1998 / Armoedemonitor 1998

Menu