logo

Een bestaan zonder baan

Een vergelijkende studie onder werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden (1974-1995)

Een bestaan zonder baan
13 juli 2009, pdf, 694kB
Auteur(s)
Stella Hoff G. Jehoel-Gijsbers
Publicatiedatum
08 september 1998
Trefwoorden
ArbeidSociale zekerheid
Aantal pagina's
208
ISBN/ISSN/anders
905479115x
Reeks
Cahier
Volgnummer
150

Nederland kent reeds gedurende lange tijd een groot aantal werklozen en arbeidsongeschikten. Deze studie beoogt antwoord te geven op de vraag welke gevolgen het niet-werken heeft voor het individu. De volgende vragen komen daarbij aan de orde:

  • Verschillen werklozen, arbeidsongeschikten en werkenden van elkaar in arbeidsethos en in het belang dat zij aan verschillende aspecten van werk hechten?
  • Verschillen zij in de bereidheid om onaantrekkelijk werk te accepteren, in de intensiteit waarmee en de wijze waarop zij naar werk zoeken?
  • Hebben niet-werkenden een andere (negatievere) beleving van hun financiĆ«le positie, hun sociale contacten, maatschappelijke participatie, hun tijdsbesteding, hun gezondheid en welbevinden dan werkenden?

Daarnaast is nagegaan welke kenmerken van werklozen samenhangen met hun opvattingen, zoekgedrag en beleving van de eigen leefsituatie. Met name is aandacht geschonken aan verschillen naar sekse en naar werkloosheidsduur. Ook wordt onderzocht of de gevolgen van niet-werken in de loop der jaren zijn gewijzigd. In welke mate zijn er in de periode 1974-1995 veranderingen in attitudes, gedrag en beleving van de leefsituatie opgetreden? Hoe kunnen deze veranderingen worden geĆÆnterpreteerd vanuit de economische, politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland?

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1998 / Een bestaan zonder baan

Menu