logo

Rapportage gehandicapten 1997

Leefomstandigheden van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen

Rapportage gehandicapten 1997
13 juli 2009, pdf, 1MB
Auteur(s)
M.M.Y. de Klerk J.M. Timmermans I.K. Schoemakers-Salkinoja H.M. Bronneman-Helmers L.J. Herweijer J.G.F. Merens E.J. Pommer L.W. Ruitenberg
Publicatiedatum
03 april 1998
Trefwoorden
Mensen met een beperkingSociale zekerheid
Aantal pagina's
318
ISBN/ISSN/anders
9057491117
Reeks
Cahier
Volgnummer
147

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rapporteert periodiek over diverse bevolkingscategorieën zoals ouderen, jeugdigen, gehandicapten en etnische minderheden. De Rapportage gehandicapten 1997 is gemaakt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eerder verschenen de Rapportage gehandicapten (oktober 1994) en de Rapportage gehandicapten 1995 (mei 1996).

In dit Cahier worden de leefomstandigheden van mensen met beperkingen beschreven en vergeleken met de omstandigheden van mensen die geen beperkingen ervaren. Het gaat hierbij om onderwijs, arbeid, inkomen, woonsituatie, gebruik van zorgverlening en de vrijetijdsbesteding. Ook het gebruik van uiteenlopende voorzieningen door mensen met beperkingen wordt in kaart gebracht.

Verder wordt nagegaan in hoeverre de zelfstandigheid van mensen met beperkingen door ongunstige leefomstandigheden wordt bedreigd en welke bijdrage voorzieningen aan de bevordering van die zelfstandigheid leveren. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen economische zelfstandigheid en zelfstandigheid in de persoonlijke levenssfeer.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1998 / Rapportage gehandicapten 1997

Menu