logo

Rapportage jeugd 1997

Rapportage jeugd 1997
13 juli 2009, pdf, 851kB
Auteur(s)
M. Beker C.J. Maas-de Waal J. Boelhouwer S.J.M. Hoff
Publicatiedatum
17 april 1998
Trefwoorden
Doelmatigheid
Aantal pagina's
188
ISBN/ISSN/anders
9057491125
Reeks
Cahier
Volgnummer
148

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) rapporteert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) periodiek over de bevolkingscategorieën ouderen, gehandicapten en jeugd. Daarnaast wordt regelmatig over minderheden en vrouwen gerapporteeerd. Dit is de tweede Rapportage jeugd. In tegenstelling tot de Rapportage jeugd 1994, waarin aan de hand van een aantal indicatoren een algemeen beeld werd geschetst van de jeugd, staat in deze studie één specifieke groep centraal, te weten de jeugdigen met problemen.

De volgende onderwerpen worden besproken:

  • problemen van de jeugd in het gezin/het onderwijs/de arbeidsmarkt
  • probleemgedrag van jeugdigen (geïnternaliseerd en geëxternaliseerd)
  • de voorzieningen in de jeugdhulpverlening
  • het curatieve en preventieve jeugdbeleid.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 1998 / Rapportage jeugd 1997

Menu